• انواع فایل های مجاز : jpg, png.
    تصویر با کیفیت و مطابق قوانین و شرایط نشر باشد.
  • این فیلدخصوصی بوده و در زمان نشر رزومه شما در سایت دیده نمی شود.
 
X
آموزش خریداری از سایت